Cranesolutions levert bovenloopkranen, zwenk kranen, portaal kranen en hijsinstallaties naar wens van de klant.

Sectoren

Het team van CraneSolutions

Het team van CraneSolutions is opgebouwd uit nauw samenwerkende schakels die binnen ons bedrijf gezamelijk de klanten zo optimaal mogelijk van dienst kunnen zijn. Van offerte tot aan oplevering is het onze doelstelling de klant optimaal te informeren en van dienst te zijn. Elk project wordt toegekend aan een projectverantwoordelijke en deze werkt nauw samen met de diverse schakels binnen ons productieproces. De kwaliteit, planning en oplevering van het eindproduct wordt gedurende het productieproces niet alleen constant bewaakt door de projectleider, maar ook door de verantwoordelijke van elke schakel binnen het productieproces.

Hierdoor zijn wij in staat onze producten op tijd en naar tevredenheid van de klanten op te leveren.

Offreren

Het verkoopteam bekijkt en bespreekt graag een aanvraag met de klant. Een goede voorbereiding van dit gesprek zorgt ervoor dat er ook direct meegedacht kan worden over mogelijke slimmere alternatieven en efficiëntere en dus voordeligere oplossingen. 

Overzichtelijke offerte

Het verkoopteam streeft er naar om u een duidelijke en overzichtelijke prijsopgave te sturen voor uw aanvraag waarbij wij altijd uitgaan van een goede prijs- en kwaliteits verhouding. Bij gecompliceerde aanvragen wordt ook direct een projectteam opgestart, zodat de specifieke kennis van elk lid van het projectteam optimaal kan worden benut. De calculator houdt het overzicht, verzamelt de informatie van de verschillende disciplines en vertaalt dit in een overzichtelijke offerte.

Van offerte tot opdracht

Het verkoopteam bespreekt en controleert met u de offerte en waar nodig wordt deze aangepast. Ook levertijd en de eventuele montage op locatie wordt met u doorgenomen. In dit gesprek worden ook de verwachtingen van de klant uitgesproken en vastgesteld.

 

Engineeren

Onze engineers zijn bij de meer complexe aanvragen nauw betrokken in het offertetraject. Zij kennen het productie- en montageproces zeer goed en weten als geen ander wat er mogelijk is en hoe zij het ontwerp op een offertetekening moeten weergeven. Na opdracht gaan onze engineers aan de slag met het maken van samenstellings- en productietekeningen.

Interactief ontwerptraject

Onze engineers nemen tussentijds het ontwerp- en de samenstellingstekening met u door totdat er overeenstemming en goedkeuring tot stand is gekomen, zodat de productie uiteindelijk zo soepel mogelijk zal verlopen. Er wordt tevens rekening gehouden met de meest recente en geldende normen, ook het inmeten op locatie kan door ons verzorgd worden.

Tekenen en berekenen

De constructie wordt in 2D of 3D getekend en alle hijsinstallaties en kranen worden door onze ingenieurs doorgerekend met behulp van op maat gemaakte software, sterkteberekeningen en op basis van tientallen jaren praktijkervaring. Alle voorgeschreven belastinggevallen worden hierin meegenomen en doorgerekend, zodat de hijsinstallaties en kranen aan alle geldende eisen voldoen.

De elektrotechnische installaties worden door onze eigen elektrotechnische engineers ontworpen en getekend. Hierdoor is het mogelijk om snel en efficiënt schema's, componentenlijsten en kastindelingen te genereren.

De elektrotechnische en de werktuigbouwkundige engineers maken gezamenlijk een functionele omschrijving, een risicoinventarisatie en geven na oplevering trainingen aan de gebruikers zodat deze weten hoe de kraan werkt en welke veiligheidsmaatregelen men in acht moet nemen.

 

Produceren

De hijsinstallaties en kranen worden volgens ontwerp en onder toezicht van onze engineers geproduceerd. De productie van de elektrische installaties, de uiteindelijke assemblage, het testen en het verpakken van de hijsinstallaties en kranen vindt plaats in onze eigen productiehal.

Het productieproces

Het productieproces van hijsinstallaties bestaat grofweg uit vier fasen. De selectie, aankoop en productie van de benodigde kraan componenten bij onze toeleveranciers waar onder STAHL cranesystems, het produceren en conserveren van de benodigde staalbouw, het geheel in eigen beheer produceren van de elektrotechnische installaties en het assembleren en functioneel testen van de hijsinstallaties en kranen.

Kwaliteit en controles

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Tijdens alle processen en in elke fase van het productieproces worden regelmatig controles uitgevoerd conform het kwaliteitsmanagement systeem NEN-ISO9001:2008.

Monteren

De monteurs van CraneSolutions hebben een ruime ervaring in het monteren en installeren van hijsinstallaties en kranen. Ons montageteam bestaat uit zowel mechanisch als elektrisch geschoolde vakmensen. Voor elk project wordt een geselecteerd montageteam samengesteld die in staat is de montage succesvol te laten verlopen. In nauw overleg tussen de klant en de projectleider wordt de hijsinstallatie of kraan geplaatst, geïnstalleerd en af getest met testgewicht.

Montage: vier fasen

De montage kan opgedeeld worden in grofweg vier fasen. Het transport en aanvoer van de hijsinstallatie of kraan naar de locatie. Het samenbouwen van de hijsinstallatie of kraan op locatie. Het inhijsen van de hijsinstallatie of kraan . Het aansluiten, afstellen, testen, opleveren en het in bedrijf stellen van de hijsinstallatie of kraan.

Geen verrassingen tijdens montage

Voor elk project komt een deel van het projectteam of de projectverantwoordelijke vooraf een opname doen bij de klant, zodat verrassingen en onvoorziene omstandigheden tijdens de montage uitblijven. CraneSolutions is VCA**-gecertificeerd en er is altijd een leidinggevende monteur aanwezig die verantwoordelijk is tijdens de montagewerkzaamheden.

Onderhouden

Ter verhoging van de veiligheid op de werkvloer en om gegarandeerd te zijn van een lange levensduur van uw hijsinstallaties en kranen is ons advies om jaarlijks goed en vakkundig onderhoud te laten uitvoeren aan uw hijsinstallaties en kranen. Het serviceteam van CraneSolutions heeft hiervoor goed opgeleide monteurs en keurmeesters die u graag van dienst zijn.

Keuring

Voor de wettelijk verplichte jaarlijkse keuring en inspectie van uw hijsinstallaties en kranen heeft CraneSolutions speciaal opgeleide keurmeesters die gecertificeerd zijn om kranen te keuren volgens de EKH werkvoorschriften. De EKH staat voor erkende keurbedrijven hijs- en hefmiddelen en heeft als doelstelling het veiligheidsniveau op het gebied van hijs- en hefmiddelen op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Na het uitvoeren van de keuring wordt het keuringsrapport met u doorgenomen en indien nodig volgt daarna een offerte voor reparatie, aanpassing of preventief onderhoud. 

Onderhoud

CraneSolutions is een groot voorstander van goed en preventief onderhoud ter verhoging van de veiligheid van uw medewerkers en verhoging van de levensduur van uw hijsinstallaties en kranen. CraneSolutions heeft hiervoor een team van vakkundige service- en onderhoudsmonteurs die dagelijks de weg op gaan naar onze klanten in goed uitgeruste servicewagens.